Ispitivanje zakretnog momenta posmične glave

Ispitivanje zakretnog momenta posmične glave, koje se naziva i ispitivanje funkcije posmične glave, koristi se za ispitivanje sposobnosti matice ili vijaka sa posmičnom glavom da izdrže potrebna mehanička opterećenja.

Jera nastavlja testove na donjim proizvodima

-Izolacijski konektori za probijanje (IPC)

-OEM CNC povezani proizvodi od aluminija, mesinga i bakra

-Nizak, srednji i visoki napon škare za vijak sa smicanjem

Kritičan je tolerancijski moment momenta N * m proizvoda pod bijesom temperature.

Da bismo izmerili kako će se vrednost obrtnog momenta odraziti na električne performanse i trajanje upotrebe, koristimo originalni kabl nanesen uz testirani proizvod. Provodimo test funkcije smicanja glave pod različitom vrijednošću mehaničkih i toplotnih naprezanja u skladu sa standardima za električni distributivni pribor.

Ispitajte standard prema CENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 i koristimo sljedeće testove standarda na novim proizvodima prije lansiranja, takođe za svakodnevnu kontrolu kvaliteta, kako bismo bili sigurni da je naš kupac mogli dobiti proizvode koji zadovoljavaju zahtjeve kvaliteta.

Naša interna laboratorija sposobna je provesti takvu seriju standardnih ispitivanja tipa.

Dobrodošli ste da nas kontaktirate za dodatne informacije.

asfg