Test sklopa na niskim temperaturama

Ispitivanje sklopa na niskoj temperaturi kojim se ispituje sposobnost konektora da imaju prikladan električni kontakt pod niskom temperaturom. Kada je proizvod dugo vremena izložen okruženju s niskim temperaturama, to može utjecati na performanse, funkciju, kvalitet i životni vijek proizvoda. To zahtijeva ispitivanje proizvoda na niskim temperaturama kako bi se ispitala otpornost proizvoda na niske temperature.

Jera nastavlja testove na donjim proizvodima

-Izolacijski konektori za probijanje (IPC)

-Nizak, srednji i visoki napon škare za vijak sa smicanjem.

Kvalificirani konektor za probijanje izolacije trebao bi imati stabilan električni kontakt između vodiča kada je pod niskom temperaturom. Smjestili smo ga u komoru za smrzavanje i testirali njegov električni kontakt kad se okreće moment matice.

Naša interna laboratorija sposobna je provesti takvu seriju standardnih ispitivanja tipa.

Dobrodošli ste da nas kontaktirate za dodatne informacije.

Naš standard za ispitivanje prema CENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T1190-2012 za pribor za električnu distribuciju. Koristimo sljedeći test standarda na novim proizvodima prije lansiranja, također za svakodnevnu kontrolu kvalitete, kako bismo bili sigurni da bi naš kupac mogao dobiti proizvode koji udovoljavaju zahtjevima kvaliteta.

Naša interna laboratorija sposobna je provesti takvu seriju standardnih ispitivanja tipa.

Dobrodošli ste da nas kontaktirate za dodatne informacije.

asfaf