Ispitivanje električnog starenja

Ispitivanje električnog starenja koristi se za ispitivanje sposobnosti konektora da imaju pogodnu vrijednost otpornu tokom ciklusa temperaturnog raspona i električne struje.

Jera nastavi test na donjim proizvodima

-Izolacijski konektori za probijanje (IPC)

-Nizak, srednji i visoki napon škare za vijak sa smicanjem

Dva kruga IPC montirana sa glavnim i granskim provodnicima, Treba ispitati otpornost električnog kontakta nakon naznačenog momenta navrtke, Nakon primjene istosmjerne struje provjerit će se točke mjerenja temperature i otpora. Potrebno je 1000 ciklusa grijanja, koji povremeno imaju kratki spoj. Nakon 1000 ciklusa zagrijavanja i hlađenja vrednovanje otpornosti trebalo bi biti u skladu s električnim standardom.

Naša metoda ispitivanja prema CENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T1190-2012 za električni distributivni pribor. Koristimo sljedeći test standarda na novim proizvodima prije lansiranja, također za svakodnevnu kontrolu kvalitete, kako bismo bili sigurni da bi naš kupac mogao dobiti proizvode koji udovoljavaju zahtjevima kvaliteta.

Naša interna laboratorija sposobna je provesti takvu seriju standardnih ispitivanja tipa.

Dobrodošli ste da nas kontaktirate za dodatne informacije.

adfsf